Ingezonden artikel door Ines van Damme.

 

BESCHOUWING OVER DE AFWIJKINGEN IN HET RAS FILA BRASILEIRO TEN OPZICHTE VAN DE HUIDIGE STANDAARD, VEROORZAAKT DOOR HET INKRUISEN

VAN VREEMDE RASSEN