Vertaling brief van de

 

CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE CINOFILIA

 

Aangesloten bij de Federation Cynoligique Internationale

dd. 11 augustus 2000

 

 

 

Het is ons – de Confederaçao Brasileira de Cinofilia – een grote eer aan de buitenlanders reële en officiële feiten betreffende de Fila Brasileiro te verklaren.

 

Er zijn maar weinig hondenrassen op de wereld met een dusdanige glorieuze, mooie en absoluut betrouwbare geschiedenis, ver verwijderd van de gebruikelijke fantasie en bedenksels die door vele geschiedenisschrijvers gebruikt worden als ze hun nationale hondenrassen beschrijven. De geschiedenis van de FILA BRASILEIRO begint met de eigenlijke geschiedenis van Brazilië, exact 500 jaar geleden.

 

 De kolonisten namen diverse honden mee, van een bepaald ras of rasloos daar men in de 16e eeuw geen grote waarde hechtte aan rascontrole bij honden, er bestond geen kennelclub noch federaties.

 

 Wat men in principe in het toenmalige milieu nodig had was een robuuste, dappere, zeer gezonde hond met onderscheidingsvermogen om de kolonist bij het werk van alledag te helpen.

 

 In de kralen van de kampementen die later in kleine nederzettingen en uiteindelijk in kleine steden veranderden, hielden de kolonisten hun vee dat hen van melk en vlees voor de dagelijkse behoefte voorzag. Het vee leefde vrij op de weidegronden en werd bovenal aangevallen door de grootste der roofdieren van het Zuid-Amerikaanse woud, de jaguar, die uit de wildernis kwam voor het aanvallen, en doden om te eten van runderen, geiten, schapen en zelfs kippen. Buiten dat de Portugezen en Spanjaarden hier kwamen, brachten ze ook hun honden mee. Uit de diverse kruisingen van deze honden ontstond een type hond dat de naam Fila of Filahond kreeg. Deze Portugese aanduiding wil zeggen: "Hond die pakt, Hond die met de mond vasthoudt”. Dit komt van het werkwoord "Filar”, hetgeen betekend grijpen, vastpakken. Deze aanduiding vond zijn oorsprong in het karakteristieke handelen van de Fila – veedrijver van origine – in zijn werk dat bestond uit het bijeenhouden van het vee voor zijn eigenaar. Om een rund neer te leggen greep hij het bij de neus, gooide hem op de grond en hield hem daar onbeweeglijk tot de eigenaar kwam, daarna liet de Fila het rund los dat door een helper naar de kraal of naar de zich verplaatsende kudde gebracht werd. Bij het verstrijken der eeuwen werd de Fila ingelijfd in de Braziliaanse Staten Sao Paulo, Minas Gerais en Mato Grosso waar veel veeteelt voorkwam.

 

 Middenin de harde Braziliaanse wildernis waar hij de eigendommen van zijn bazen beschermde of aan hun zijde de kuddes in de richting van de slachthuizen dreef, schreef de Fila geschiedenis door zijn ongelofelijke dapperheid. Van streek tot streek verschillend, kreeg de Fila diverse namen zoals Fila, Cabeçudo (grootkop), Atravessado (hond die met vee door het land trekt), Boiadero (veedrijver) en Onçeiro (jaguarjager), maar nooit een naam die binding had met een ongeremde wildheid die een gevaar zou kunnen geleveren voor mens en dier waarmee hij samenleefde.

 

Op de fazendas kwam het regelmatig voor dat jaguars de dieren in de kraal en het personeel aanvielen. De fazenda-eigenaars organiseerden expedities in het woud om de roofkat te zoeken en de Fila toonde zich hier een bijzonder goede speurhond, tijdens deze missies op leven en dood verkreeg de Fila vanwege zijn uitstekende werkzaamheden de naam "Onceiro”. Men vertelt dat tijdens het lokaliseren van de jaguar in het midden der wildernis, het uithoudingsvermogen van de Fila zodanig was dat hij meer dan een hele dag zonder eten en drinken kon. Obstinaat had hij als prioriteit het vinden van de grote roofkat die het vee van zijn eigenaar decimeerde.

 

Heden ten dage bestaan er geen Braziliaanse landgoederen meer waar de Fila met het vee en de cowboy werkt. De fila is nu een met niets te vergelijken gezelschapshond die het heerlijk vindt om met zijn kop op de voeten van de baas of van de andere familieleden te liggen, hij is uitstekend geïntegreerd in het gezin, maar wijdt zich ook aan het verdedigen van de eigendommen van zijn baas, hierbij respect afdwingen door zijn grootte en door de ernst waarmee hij zich van zijn taak kwijt.

 

 Het eerste land – buiten Brazilië – dat de Fila binnen zijn grenzen kreeg, was Duitsland, toen Prins Albrecht von Bayern, de vermoedelijke troonvolger van Pruissen en Duitsland Brazilië bezocht, op het ras verliefd werd en een reu meenam naar zijn kasteel in Duitsland. De hond had daar erg veel succes. Toen hij zevenmaanden oud was en buiten losliep, zag hij een rund dat vredig aan het grazen was. Bij het zien van dit rund gehoorzaamde de Fila aan zijn veedrijvers – instinct, schoot op hem af, greep hem bij zijn neus en smeet hem op de grond waar hij hem onbewegelijk hield precies zoals zijn Braziliaanse voorouders dit deden. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albrecht von Bayern was hierover zo verrukt dat hij een lange enthousiaste brief naar de Braziliaanse fokker stuurde en twee teefjes bestelde om de fokkerij van het ras in Duitsland te beginnen. Zo begon dus het fokken van het fokken van Fila’s in dat land, en van daaruit ging het naar Oostenrijk met honden die Prins Albrecht von Bayern schonk aan zijn in Tirol residerende vriend de Oostenrijkse Graaf Georg von Enzenberg, die beroemd werd vanwege de in zijn kennel von der Schlossrinn gefokte Fila’s.

 

 In Europa werd de Fila Brasileiro gebruikt voor de jacht op wilde zwijnen en groot wild door jagers van adellijke afkomst zoals Prins Albrecht von Bayern, Graaf Georg von Enzenberg, Markies Berhold von Baden, en anderen. De Braziliaanse veedrijver die door de Duitse en Oostenrijkse adel opgenomen was, werd door hen geëerd vanwege zijn goede eigenschappen zijn speurzin, zijn moed en bovenal zijn trouw.

 

Dit is de Fila Brasileiro die de hele wereld kent en waardeert vanwege de reeds geciteerde eigenschappen. Het is voor ons van de Confederaçao Brasileira de Cinofilia een groot genoegen U te berichten over de Fila Brasileiro, Boiadeiro, Onceiro, onvergetelijke kameraad, die nooit in zijn hele geschiedenis in Brazilië als vechthond werd gebruikt.

 

 -Hoogachtend,

Paulo Roberto Godinho

 

Raadsman externe betrekkingen CBKC

All round keurmeester CBKC – FCI

Journalist en Auteur                        

 

                                                                                                                            vertaling Ines van Damme