Importeren/Exporteren puppies binnen de EU
Nieuwe eisen rabiës vaccinatieVanaf 29 december 2014 is het niet meer mogelijk om dieren jonger dan 15 weken te importeren/exporteren! 
De reden hiervoor is dat honden (en daarnaast katten en fretten) gevaccineerd dienen te zijn tegen rabiës, voordat zij Nederland of ander eu landen binnen mogen komen. Vaccinatie tegen rabiës kan, vanwege de registratie van de rabiës vaccins, op zijn vroegst op 12 weken leeftijd plaatsvinden, waarna een verplichte wachttijd van 3 weken geldt voordat het dier mag worden geïmporteerd. De vrijstellingsregeling die geldt voor pups jonger dan 12 weken zonder rabiës vaccinatie is vanaf 29 december 2014 komen te vervallen.
De dierenarts dient de entstoffen te registreren door de datum, de naam van het vaccin, het REG NL nummer, het partijnummer en de naam en adresgegevens van de ontvanger of het UBN nummer van het bedrijf te noteren. Dit geldt voor alle entstoffen, niet alleen voor de rabiës entstof.Een dier dient geïdentificeerd te zijn door middel van een elektronische chip, vergezeld te gaan van een geldig en juist ingevuld EU-dierenpaspoort 
Dierenpaspoort
Nieuw EU-dierenpaspoort alleen nog ingevuld en gelamineerd uit te geven door dierenarts 
Vanaf 29 december 2014 geldt deze nieuwe Europese verordening, waardoor dierenartsen vanaf dat moment alleen nog maar EU-dierenpaspoorten mogen verstrekken die voldoen aan de Verordening 576/2013. Deze EU-dierenpaspoorten zijn alleen noodzakelijk voor dieren die de grens overgaan. Voor dieren die in Nederland blijven volstaat een gewoon vaccinatieboekje. De veranderingen in het EU-dierenpaspoort hebben tot doel de fraudegevoeligheid te verminderen.EU-dierenpaspoorten waren tot voor kort nog vrij verkrijgbaar. Vanaf 29 december 2014 mogen EU-dierenpaspoorten echter alleen nog door dierenartsen worden uitgegeven, na invullen van de juiste gegevens en lamineren van de betreffende pagina’s. Het verstrekken van lege EU-paspoorten aan fokkers is verboden. De oude EU-dierenpaspoorten mogen niet meer worden uitgegeven 
Voor dieren die op dit moment in bezit zijn van een oud EU-paspoort geldt dat dit paspoort tot aan het overlijden van het dier mag worden gebruikt. 
Voor dieren met een bestaand EU-paspoort hoeft dus geen nieuw paspoort te worden aangemaakt.De basis voor deze nieuwe paspoorten is het Besluit Identificatie & Registratie Hond (I&R Hond)