Al onze honden voldoen aan de eisen en hebben een FCI stamboom.

 

 

Onze honden afkomstig uit het buitenland zijn ingeschreven bij de Raad van Beheer ( NHSB nummer)  

 

Wilt u informatie over 1 van onze Fila's omtrent hun stamboom neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier

 

Uitleg stambomen

Koopt u een pup uit het buitenland of met een buitenlands (FCI) stamboom moet dit wel een EXPORT stamboom zijn. Is dit niet het geval kunt u de aangekochte hond niet inschrijven bij de Raad van Beheer.

Wilt u een pup kopen of een wat oudere hond. Informeer u dan ook of er daadwerkelijk een stamboom bij aanwezig is.

 Veel onervaren mensen kopen voor veel geld een hond met stamboom. Naast het FCI bestaan er diverse alternatieve verenigingen welke stambomen afgeven, deze worden echter niet door het FCI erkend, waardoor deelname aan tentoonstellingen georganiseerd door het FCI niet mogelijk zijn.   

 

Let altijd op het FCI logo op deze stambomen. U kunt dan deelnemen aan internationale activiteiten. Ook kan een hond een buitenlandse stamboom met FCI logo, worden ingeschreven in het Nederlandse honden stamboek.   

 

Stambomen met het UCI logo kunnen niet deelnemen aan FCI activiteiten. De ERV stamboom bevat geen logo of adres van uitgevende instantie.   

 

 Jammer genoeg wijst de praktijk uit dat er heel vaak geen "goede stambomen" bij een hond zitten maar een certificaat of een AFRE stamboom. Deze zijn niet erkend bij de Raad van beheer.

 

Stamboeken

De stamboom put uit een stamboek. Generatie na generatie worden de gegevens daarin opgeslagen. Voor een aantal rassen, die nog in opbouw zijn, geldt een wat afwijkende procedure; het voert te ver die hier nu te behandelen. 

In Nederland heet het stamboek het NHSB, Nederlands Honden Stamboek. Dit wordt bijgehouden door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. In elk land is zo’n instantie die het stamboek voert, meestal ‘Kennel Club’ genoemd. De nationale stamboeken zijn vanaf iets meer dan honderd jaar geleden geopend. 

De nationale Kennel Clubs zijn aangesloten bij een wereldwijde overkoepelende organisatie, de Fédération Cynologique Internationale (FCI). De Kennel Club van de Verenigde Staten (AKC) en Engeland (The Kennel Club) hebben zich daar niet bij geschaard, maar hebben wel een overeenkomst met de FCI. De FCI-landen en de Engelse en Amerikaanse Kennel Club erkennen elkaars stamboek en stambomen. Als een hond uit het buitenland wordt geïmporteerd, moet zijn stamboom bij de Raad van Beheer worden aangemeld, waarna de hond in beginsel in het NHSB kan worden opgenomen.

 

Men kan voor alle zekerheid eerst bij de Raad van Beheer of St Hubertus vragen of de buitenlandse stamboom door de FCI erkend is.

 

Stambomen pups

Als een fokker de pups in het NHSB wil laten opnemen, kan dat alleen als de ouderdieren in een door de FCI erkend stamboek vermeld staan. Hebben ze een Nederlandse eigenaar, dan moeten ze een NHSB-nummer hebben (Importhonden moeten naar het Nederlandse stamboek zijn overgeschreven) en op naam van de eigenaar geregistreerd staan. De eigenaar van de reu tekent een verklaring dat zijn reu (met naam en NHSB-nummer) op die en die dag de teef (met naam en NHSB-nummer) heeft gedekt.

 

Als de pups geboren zijn moet de fokker binnen één week deze verklaring, aangevuld met vermelding van het aantal geboren pups, aan de Raad van Beheer sturen. Op deze manier wordt de procedure tot aanvraag van stambomen in gang gezet. Het gebeurt dat de fokker de aangifte van het nest niet binnen deze termijn inzendt, maar bijvoorbeeld een korte tijd daarna. Dit betekent niet dat het nest dan niet meer geregistreerd wordt. Er zijn alleen voorwaarden aan verbonden. Als de fokker de aangifte weken later toezendt, bestaat de mogelijkheid dat registratie niet meer plaats kan vinden. Dit hangt echter af van hoeveel later dit gebeurt.

 

Stamboom-Kwaliteit

Regelmatig komt het voor dat honden geen stamboom hebben, hoewel zij daar wel recht op zouden hebben gehad, enkel en alleen omdat de fokker nalatig is geweest de eerder genoemde aangifte of de stamboomaanvraag op tijd in te sturen.

 

Daarmee is overigens niets gezegd over hun individuele waarde voor de eigenaar. Maar in de kynologie kunnen ze niet meespelen. Toch jammer als je dat pas ontdekt als je de pup al hebt aangeschaft en je wilde zo graag met je hond gaan showen en werken.

Het ingeschreven staan in het NHSB wordt binnenkort trouwens nog wat waardevoller. Het wordt een teken van de zorgvuldigheid waarmee de hond is gefokt, een kwaliteitscertificaat. De rasverenigingen zijn namelijk op dit moment bezig voor hun ras eisen te formuleren waaraan fokdieren moeten voldoen. Die liggen voornamelijk op het gebied van gezondheid, karakter en eventueel werkeigenschappen. Het fokreglement bevat verder ook regels om het zogenaamde ‘doorfokken’ tegen te gaan.

Dus angst daarvoor is geen reden meer om van een rashond af te zien, integendeel. Zodra het reglement gereed is, koppelt de Raad van Beheer daar een nieuwe methode aan vast van inschrijven in het NHSB.

Nu al gebeurt dat voor de volgende rassen: Kooikerhondje, Rottweiler, Mastino Napoletano, American Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro en Dogo Argentino.

Beantwoorden beide ouderdieren aan de hoogste eisen die in dat ras worden gesteld, dan krijgen hun pups een stamboomcertificaat. Voldoet een van beide ouders aan slechts een deel ervan, dan krijgen de pups een afstammingsbewijs.

Als een van de ouders, of beiden, niet aan de eisen voldoen, dan worden de pups niet meer ingeschreven. Inschrijving in het NHSB, en de manier waarop, geeft dus een indicatie over de ‘kwaliteit van het productieproces van de pup’. Wie dan nog een niet ingeschreven pup aanschaft, handelt onvoorzichtig en dom. Voor de genoemde rassen geldt dat nu al.

 

Duplicaat

Soms hebben honden geen geluk en gaan ze van de ene baas naar de andere.

 

Tijdens die zwerftocht raakt de stamboom soms kwijt. De uiteindelijke eigenaar kan onder bepaalde condities een duplicaat opvragen, als voor deze hond ooit een stamboom is aangemaakt.

Neem altijd even contact op met de Raad. Oudere honden hebben nog een tatoeage. Dan vergt het meer zoekwerk om te kijken of er aanspraak op een stamboom kan worden gemaakt. Ook hier geldt dat men dit bij de Raad van Beheer kan controleren

 

 

Een rashond uit het buitenland

Sommige mensen kijken op tegen het kopen van een pup in het buitenland. Maar het kan een goed idee zijn als je op zoek bent naar een ras dat in ons land maar weinig wordt gefokt, of als er geen nesten in ons land op komst zijn. lmporteren is zeker gewenst voor fokkers op zoek naar 'nieuw bloed'.

Eigenlijk zijn er niet veel belemmeringen om te importeren. Als je vanzelfsprekend maar alle voorzorgen in acht neemt, op dezelfde manier als je doen zou als je in Nederland een pup koopt. Veel mensen zoeken tegenwoordig meteen op internet. Een rasvereniging kan je er ook bij helpen. De adressen van de rasverenigingen vind je op www.raadvanbeheer.nl. Een pup aanschaffen is een zaak van vertrouwen, maar zeker ook van je hersens gebruiken. Dus neem goed de tijd om je degelijk te informeren. Hoe komt de fokker over? Is het iemand die er eer in zal stellen je de pup te gunnen die je zoekt? Hoe ziet de stamboom van je pup er uit? Hebben de ouderdieren van het nest goede kwalificaties, zoals de juiste scores op de noodzakelijke gezondheidsonderzoeken? En heel belangrijk: krijgen de pups een stamboom die is erkend door de FCI?

 

Referenties inwinnen

Wil je checken of wat de fokker je vertelt daadwerkelijk klopt - altijd aan te bevelen - dan kun je mogelijk al bij de Nederlandse rasvereniging terecht. Weten ze daar het antwoord niet, dan kunnen ze verwijzen naar de zustervereniging in het betreffende land. Ga je niet vooraf kijken naar de pup en loopt de communicatie vooral via internet, dan is het extra belangrijk referenties in te winnen. Er zijn nu eenmaal mensen die zich als doorgewinterde fokker voordoen, maar veel vaardiger zijn in het (laten) maken van een mooie website dan in het fokken van honden.

 

Als je een pup koopt ligt de prioriteit wel bij een goede hond, niet bij een mooie presentatie.

 

FCI erkende stamboom

Voor je definitief tot aanschaf besluit, moet je er absoluut zeker van zijn dat de pup een stamboom krijgt die erkend is door de FCI. De FCI is de Fédération Cynologique Internationale, de overkoepelende instantie van de officiële kynologie. De Raad van Beheer is lid van de FCI. De stamboom van je pup moet zijn uitgegeven door een kennel club uit een land dat ook is aangesloten bij de FCI Dit kun je controleren op www.fci.be. Een stamboom van The Kennel Club (voor honden uit Engeland) of the American Kennel Club (voor honden uit de Verenigde Staten) wordt ook geaccepteerd.

 

Stambomen van instanties als bij voorbeeld de U.C.I. - Union Cynologique Internationale, Belgisch Verbond voor Kynofielen, European Club Canine ECC, Europaïsche Hundesport Union EHU, UKC United Kennel Club, ARFE of ARFE Europe worden niet geaccepteerd en zijn in dit opzicht waardeloos. Tweede belangrijke punt is dat het identificatienummer van de hond moet overeenkomen met het nummer op de bij de hond behorende documenten. Check of dit het geval is, of zal zijn, voordat je met de pup bij de fokker vertrekt. In Nederland valt hier niets meer aan te doen; als het niet in orde is heb je een ernstig probleem.

 

 De grens over

De pup moet vanuit het buitenland naar Nederland/België komen. Tegenwoordig gelden Europese regels. De pup moet gechipt zijn en over een (Europees) paspoort beschikken. Normaal gesproken moet een hond tegen rabiës (hondsdolheid) zijn geënt voor hij het land binnen mag, maar voor pups onder de drie maanden geldt een uitzondering. Dan volstaat een verklaring dat de pup tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet wáren met rabiës. De import van dieren jonger dan drie maanden uit een land dat niet tot de EU behoort, is alleen mogelijk vanuit bepaalde landen en onder bepaalde voorwaarden. Informatie is te vinden via het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren via www.licg.nl. Is import zonder rabiës enting niet mogelijk dan is er geen man over boord. De pup moet wat langer bij de fokker blijven en daar op de leeftijd van drie maanden gevaccineerd worden. Drie weken later kan hij naar Nederland komen.

 

Meedoen

Als je als Nederlander met je rashond wilt meedoen aan activiteiten, zoals tentoonstellingen of werkproeven, of als je met de hond wilt gaan fokken, dan moet de hond geregistreerd worden in het Nederlands Honden Stamboek, NHSB, en op jouw naam met het juiste adres staan.

 

Blijft de hond altijd alleen gezelschapsdier, dan hoeft overschrijven niet. Maar omdat je nooit weet wat de toekomst brengen zal, is het aan te raden het overschrijven toch meteen maar te regelen. Hoe doe je dat?

 

Je hebt al gecontroleerd dat je hond een erkende stamboom heeft en dat zijn identificatienummer overeenstemt met dat op zijn stamboom. In de meeste gevallen heb je nog een verklaring nodig, een 'Export pedigree' of een export stempel. Als je geluk hebt heeft de fokker daar al voor gezorgd. Zo niet dan moet je dat zelf nog bij de kennel club in het geboorteland van de hond aanvragen. De eisen per land staan op www.raadvanbeheer.nl en bij onduidelijkheid kun je altijd bellen naar het bureau van de Raad.

 

 Insturen

Zijn alle paperassen in orde, maak er dan voor jezelf een kopie van en stuur de originelen aangetekend op naar de Raad van Beheer, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam. Sluit daar ook een briefje bij waarin je de gegevens van de hond vermeldt en verzoekt de hond op jouw naam en adres op te nemen in het NHSB.

 

Als alles klopt krijgt je een ontvangstbevestiging met nota. Is de nota voldaan dan komt iemand van de Raad van Beheer thuis de identificatie van de hond controleren. Was de chipcode bij het afhalen van je hond zichtbaar, maar bij bezoek aan je dierenarts niet meer, maak je dan geen zorgen: de medewerker van Raad van Beheer beschikt over een geavanceerd leesapparaat. Laat een importhond nooit voorafgaand aan de controle door een medewerker van de Raad van Beheer een chip geven door de dierenarts. Dan loop je namelijk het risico dat de hond wordt opgenomen in een bijlage van het NHSB. Deze manier van inschrijven heeft als gevolg dat de hond bijvoorbeeld geen internationaal kampioen kan worden. Nu realiseer je je misschien de gevolgen niet, later kan het heel vervelend zijn dat het zo gelopen is. Dus wacht het controlebezoek door de Raad rustig af.

 

 Afronding

Na het controleren van de identificatie wordt de administratie op het bureau van de Raad afgerond. Een registratiebewijs met je gegevens als nieuwe eigenaar wordt aangemaakt. Op de buitenlandse stamboom komt een stempel met de datum, het NHSB nummer en de tekst 'import Nederland'. Als je de nota snel betaald hebt en de medewerker van de Raad op het afgesproken moment bij je terecht kan, heb je het NHSB nummer en registratiebewijs binnen een paar weken na insturen in huis.

 

Voor nadere informatie kun je terecht op www.raadvanbeheer.nl. knop 'Rashonden', kies in het linkermenu 'Stamboom aanvraag procedure'. In het hoofdscherm 'Importeren van een rashond' aanklikken.

 

 

 

Niet erkende stambomen

 

Let op!!!!

 

 Een afstammingsbewijs dat is afgegeven door een organisatie die niet erkend is door de FCI wordt niet geaccepteerd!!

Dit geld o.a. voor stambomen of afstammingsbewijsen van:

* U.C.I -  Union Cynologique  Internationale

* De verenigingen die bij de U.C.I aangesloten zijn

* Belgische verbond voor kynofielen

* European Club Canine

* Europaïsche Hundesport Union (E.H.U)

* AFRE

* AFRE Europe

* Certificado De Pureza Racial